Ontslag Tungelroy

Uw werkgever in Tungelroy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tungelroy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tungelroy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tungelroy. Uw werkgever in Tungelroy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tungelroy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tungelroy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tungelroy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tungelroy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tungelroy of met bevallingsverlof bent in Tungelroy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tungelroy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tungelroy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tungelroy
 • Als u in Tungelroy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tungelroy wilt opnemen;
 • Omdat u in Tungelroy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tungelroy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tungelroy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tungelroy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tungelroy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tungelroy. Uitzonderingen in Tungelroy;
 • Als uw werkgever in Tungelroy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tungelroy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tungelroy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tungelroy niet geschikt voor uw werk in Tungelroy of
 • u functioneert niet voldoende in Tungelroy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tungelroy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tungelroy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tungelroy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tungelroy verblijft, dan mag uw werkgever in Tungelroy u eveneens wel ontslaan.