Ontslag Tull en 't waal

Uw werkgever in Tull en 't waal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tull en 't waal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tull en 't waal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tull en 't waal. Uw werkgever in Tull en 't waal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tull en 't waal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tull en 't waal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tull en 't waal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tull en 't waal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tull en 't waal of met bevallingsverlof bent in Tull en 't waal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tull en 't waal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tull en 't waal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tull en 't waal
 • Als u in Tull en 't waal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tull en 't waal wilt opnemen;
 • Omdat u in Tull en 't waal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tull en 't waal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tull en 't waal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tull en 't waal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tull en 't waal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tull en 't waal. Uitzonderingen in Tull en 't waal;
 • Als uw werkgever in Tull en 't waal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tull en 't waal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tull en 't waal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tull en 't waal niet geschikt voor uw werk in Tull en 't waal of
 • u functioneert niet voldoende in Tull en 't waal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tull en 't waal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tull en 't waal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tull en 't waal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tull en 't waal verblijft, dan mag uw werkgever in Tull en 't waal u eveneens wel ontslaan.