Ontslag Tuitjenhorn

Uw werkgever in Tuitjenhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tuitjenhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tuitjenhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tuitjenhorn. Uw werkgever in Tuitjenhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tuitjenhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tuitjenhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tuitjenhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tuitjenhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tuitjenhorn of met bevallingsverlof bent in Tuitjenhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tuitjenhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tuitjenhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tuitjenhorn
 • Als u in Tuitjenhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tuitjenhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Tuitjenhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tuitjenhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tuitjenhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tuitjenhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tuitjenhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tuitjenhorn. Uitzonderingen in Tuitjenhorn;
 • Als uw werkgever in Tuitjenhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tuitjenhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tuitjenhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tuitjenhorn niet geschikt voor uw werk in Tuitjenhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Tuitjenhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tuitjenhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tuitjenhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tuitjenhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tuitjenhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Tuitjenhorn u eveneens wel ontslaan.