Ontslag Tuindorp

Uw werkgever in Tuindorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tuindorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tuindorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tuindorp. Uw werkgever in Tuindorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tuindorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tuindorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tuindorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tuindorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tuindorp of met bevallingsverlof bent in Tuindorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tuindorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tuindorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tuindorp
 • Als u in Tuindorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tuindorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Tuindorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tuindorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tuindorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tuindorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tuindorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tuindorp. Uitzonderingen in Tuindorp;
 • Als uw werkgever in Tuindorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tuindorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tuindorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tuindorp niet geschikt voor uw werk in Tuindorp of
 • u functioneert niet voldoende in Tuindorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tuindorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tuindorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tuindorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tuindorp verblijft, dan mag uw werkgever in Tuindorp u eveneens wel ontslaan.