Ontslag Tuil

Uw werkgever in Tuil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tuil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tuil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tuil. Uw werkgever in Tuil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tuil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tuil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tuil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tuil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tuil of met bevallingsverlof bent in Tuil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tuil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tuil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tuil
 • Als u in Tuil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tuil wilt opnemen;
 • Omdat u in Tuil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tuil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tuil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tuil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tuil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tuil. Uitzonderingen in Tuil;
 • Als uw werkgever in Tuil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tuil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tuil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tuil niet geschikt voor uw werk in Tuil of
 • u functioneert niet voldoende in Tuil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tuil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tuil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tuil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tuil verblijft, dan mag uw werkgever in Tuil u eveneens wel ontslaan.