Ontslag Tubbergen

Uw werkgever in Tubbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tubbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tubbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tubbergen. Uw werkgever in Tubbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tubbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tubbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tubbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tubbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tubbergen of met bevallingsverlof bent in Tubbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tubbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tubbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tubbergen
 • Als u in Tubbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tubbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Tubbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tubbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tubbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tubbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tubbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tubbergen. Uitzonderingen in Tubbergen;
 • Als uw werkgever in Tubbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tubbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tubbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tubbergen niet geschikt voor uw werk in Tubbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Tubbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tubbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tubbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tubbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tubbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Tubbergen u eveneens wel ontslaan.