Ontslag Tsjerkebuorren

Uw werkgever in Tsjerkebuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tsjerkebuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tsjerkebuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tsjerkebuorren. Uw werkgever in Tsjerkebuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tsjerkebuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tsjerkebuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tsjerkebuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tsjerkebuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tsjerkebuorren of met bevallingsverlof bent in Tsjerkebuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tsjerkebuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tsjerkebuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tsjerkebuorren
 • Als u in Tsjerkebuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tsjerkebuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Tsjerkebuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tsjerkebuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tsjerkebuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tsjerkebuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tsjerkebuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tsjerkebuorren. Uitzonderingen in Tsjerkebuorren;
 • Als uw werkgever in Tsjerkebuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tsjerkebuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tsjerkebuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tsjerkebuorren niet geschikt voor uw werk in Tsjerkebuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Tsjerkebuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tsjerkebuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tsjerkebuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tsjerkebuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tsjerkebuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Tsjerkebuorren u eveneens wel ontslaan.