Ontslag Tsienzerbuorren

Uw werkgever in Tsienzerbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tsienzerbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tsienzerbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tsienzerbuorren. Uw werkgever in Tsienzerbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tsienzerbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tsienzerbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tsienzerbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tsienzerbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tsienzerbuorren of met bevallingsverlof bent in Tsienzerbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tsienzerbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tsienzerbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tsienzerbuorren
 • Als u in Tsienzerbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tsienzerbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Tsienzerbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tsienzerbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tsienzerbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tsienzerbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tsienzerbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tsienzerbuorren. Uitzonderingen in Tsienzerbuorren;
 • Als uw werkgever in Tsienzerbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tsienzerbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tsienzerbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tsienzerbuorren niet geschikt voor uw werk in Tsienzerbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Tsienzerbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tsienzerbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tsienzerbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tsienzerbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tsienzerbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Tsienzerbuorren u eveneens wel ontslaan.