Ontslag Trutjeshoek (?)

Uw werkgever in Trutjeshoek (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trutjeshoek (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trutjeshoek (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trutjeshoek (?). Uw werkgever in Trutjeshoek (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trutjeshoek (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trutjeshoek (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trutjeshoek (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trutjeshoek (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trutjeshoek (?) of met bevallingsverlof bent in Trutjeshoek (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trutjeshoek (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trutjeshoek (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trutjeshoek (?)
 • Als u in Trutjeshoek (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trutjeshoek (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Trutjeshoek (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trutjeshoek (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trutjeshoek (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trutjeshoek (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trutjeshoek (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trutjeshoek (?). Uitzonderingen in Trutjeshoek (?);
 • Als uw werkgever in Trutjeshoek (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trutjeshoek (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trutjeshoek (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trutjeshoek (?) niet geschikt voor uw werk in Trutjeshoek (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Trutjeshoek (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trutjeshoek (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trutjeshoek (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trutjeshoek (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trutjeshoek (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Trutjeshoek (?) u eveneens wel ontslaan.