Ontslag Trophorne

Uw werkgever in Trophorne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trophorne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trophorne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trophorne. Uw werkgever in Trophorne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trophorne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trophorne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trophorne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trophorne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trophorne of met bevallingsverlof bent in Trophorne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trophorne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trophorne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trophorne
 • Als u in Trophorne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trophorne wilt opnemen;
 • Omdat u in Trophorne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trophorne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trophorne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trophorne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trophorne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trophorne. Uitzonderingen in Trophorne;
 • Als uw werkgever in Trophorne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trophorne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trophorne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trophorne niet geschikt voor uw werk in Trophorne of
 • u functioneert niet voldoende in Trophorne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trophorne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trophorne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trophorne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trophorne verblijft, dan mag uw werkgever in Trophorne u eveneens wel ontslaan.