Ontslag Tronde

Uw werkgever in Tronde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tronde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tronde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tronde. Uw werkgever in Tronde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tronde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tronde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tronde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tronde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tronde of met bevallingsverlof bent in Tronde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tronde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tronde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tronde
 • Als u in Tronde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tronde wilt opnemen;
 • Omdat u in Tronde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tronde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tronde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tronde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tronde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tronde. Uitzonderingen in Tronde;
 • Als uw werkgever in Tronde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tronde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tronde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tronde niet geschikt voor uw werk in Tronde of
 • u functioneert niet voldoende in Tronde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tronde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tronde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tronde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tronde verblijft, dan mag uw werkgever in Tronde u eveneens wel ontslaan.