Ontslag Tritzum /tritsum

Uw werkgever in Tritzum /tritsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tritzum /tritsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tritzum /tritsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tritzum /tritsum. Uw werkgever in Tritzum /tritsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tritzum /tritsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tritzum /tritsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tritzum /tritsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tritzum /tritsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tritzum /tritsum of met bevallingsverlof bent in Tritzum /tritsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tritzum /tritsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tritzum /tritsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tritzum /tritsum
 • Als u in Tritzum /tritsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tritzum /tritsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Tritzum /tritsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tritzum /tritsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tritzum /tritsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tritzum /tritsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tritzum /tritsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tritzum /tritsum. Uitzonderingen in Tritzum /tritsum;
 • Als uw werkgever in Tritzum /tritsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tritzum /tritsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tritzum /tritsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tritzum /tritsum niet geschikt voor uw werk in Tritzum /tritsum of
 • u functioneert niet voldoende in Tritzum /tritsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tritzum /tritsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tritzum /tritsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tritzum /tritsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tritzum /tritsum verblijft, dan mag uw werkgever in Tritzum /tritsum u eveneens wel ontslaan.