Ontslag Tripscompagnie

Uw werkgever in Tripscompagnie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tripscompagnie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tripscompagnie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tripscompagnie. Uw werkgever in Tripscompagnie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tripscompagnie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tripscompagnie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tripscompagnie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tripscompagnie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tripscompagnie of met bevallingsverlof bent in Tripscompagnie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tripscompagnie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tripscompagnie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tripscompagnie
 • Als u in Tripscompagnie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tripscompagnie wilt opnemen;
 • Omdat u in Tripscompagnie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tripscompagnie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tripscompagnie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tripscompagnie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tripscompagnie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tripscompagnie. Uitzonderingen in Tripscompagnie;
 • Als uw werkgever in Tripscompagnie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tripscompagnie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tripscompagnie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tripscompagnie niet geschikt voor uw werk in Tripscompagnie of
 • u functioneert niet voldoende in Tripscompagnie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tripscompagnie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tripscompagnie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tripscompagnie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tripscompagnie verblijft, dan mag uw werkgever in Tripscompagnie u eveneens wel ontslaan.