Ontslag Trintelen

Uw werkgever in Trintelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trintelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trintelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trintelen. Uw werkgever in Trintelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trintelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trintelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trintelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trintelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trintelen of met bevallingsverlof bent in Trintelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trintelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trintelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trintelen
 • Als u in Trintelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trintelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Trintelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trintelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trintelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trintelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trintelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trintelen. Uitzonderingen in Trintelen;
 • Als uw werkgever in Trintelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trintelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trintelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trintelen niet geschikt voor uw werk in Trintelen of
 • u functioneert niet voldoende in Trintelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trintelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trintelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trintelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trintelen verblijft, dan mag uw werkgever in Trintelen u eveneens wel ontslaan.