Ontslag Trimpert

Uw werkgever in Trimpert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trimpert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trimpert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trimpert. Uw werkgever in Trimpert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trimpert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trimpert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trimpert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trimpert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trimpert of met bevallingsverlof bent in Trimpert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trimpert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trimpert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trimpert
 • Als u in Trimpert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trimpert wilt opnemen;
 • Omdat u in Trimpert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trimpert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trimpert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trimpert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trimpert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trimpert. Uitzonderingen in Trimpert;
 • Als uw werkgever in Trimpert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trimpert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trimpert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trimpert niet geschikt voor uw werk in Trimpert of
 • u functioneert niet voldoende in Trimpert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trimpert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trimpert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trimpert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trimpert verblijft, dan mag uw werkgever in Trimpert u eveneens wel ontslaan.