Ontslag Trijehuzen

Uw werkgever in Trijehuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trijehuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trijehuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trijehuzen. Uw werkgever in Trijehuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trijehuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trijehuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trijehuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trijehuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trijehuzen of met bevallingsverlof bent in Trijehuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trijehuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trijehuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trijehuzen
 • Als u in Trijehuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trijehuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Trijehuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trijehuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trijehuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trijehuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trijehuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trijehuzen. Uitzonderingen in Trijehuzen;
 • Als uw werkgever in Trijehuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trijehuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trijehuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trijehuzen niet geschikt voor uw werk in Trijehuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Trijehuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trijehuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trijehuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trijehuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trijehuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Trijehuzen u eveneens wel ontslaan.