Ontslag Triemen /de trieme

Uw werkgever in Triemen /de trieme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Triemen /de trieme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Triemen /de trieme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Triemen /de trieme. Uw werkgever in Triemen /de trieme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Triemen /de trieme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Triemen /de trieme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Triemen /de trieme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Triemen /de trieme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Triemen /de trieme of met bevallingsverlof bent in Triemen /de trieme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Triemen /de trieme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Triemen /de trieme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Triemen /de trieme
 • Als u in Triemen /de trieme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Triemen /de trieme wilt opnemen;
 • Omdat u in Triemen /de trieme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Triemen /de trieme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Triemen /de trieme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Triemen /de trieme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Triemen /de trieme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Triemen /de trieme. Uitzonderingen in Triemen /de trieme;
 • Als uw werkgever in Triemen /de trieme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Triemen /de trieme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Triemen /de trieme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Triemen /de trieme niet geschikt voor uw werk in Triemen /de trieme of
 • u functioneert niet voldoende in Triemen /de trieme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Triemen /de trieme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Triemen /de trieme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Triemen /de trieme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Triemen /de trieme verblijft, dan mag uw werkgever in Triemen /de trieme u eveneens wel ontslaan.