Ontslag Trent

Uw werkgever in Trent mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Trent zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Trent

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Trent. Uw werkgever in Trent mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Trent arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Trent niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Trent te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Trent u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Trent of met bevallingsverlof bent in Trent.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Trent kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Trent die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Trent
 • Als u in Trent lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Trent wilt opnemen;
 • Omdat u in Trent lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Trent lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Trent wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Trent op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Trent

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Trent. Uitzonderingen in Trent;
 • Als uw werkgever in Trent bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Trent aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Trent gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Trent niet geschikt voor uw werk in Trent of
 • u functioneert niet voldoende in Trent.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Trent

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Trent niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Trent of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Trent verblijft, dan mag uw werkgever in Trent u eveneens wel ontslaan.