Ontslag Tregelaar

Uw werkgever in Tregelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tregelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tregelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tregelaar. Uw werkgever in Tregelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tregelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tregelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tregelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tregelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tregelaar of met bevallingsverlof bent in Tregelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tregelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tregelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tregelaar
 • Als u in Tregelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tregelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Tregelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tregelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tregelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tregelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tregelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tregelaar. Uitzonderingen in Tregelaar;
 • Als uw werkgever in Tregelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tregelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tregelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tregelaar niet geschikt voor uw werk in Tregelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Tregelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tregelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tregelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tregelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tregelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Tregelaar u eveneens wel ontslaan.