Ontslag Tranendal

Uw werkgever in Tranendal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tranendal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tranendal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tranendal. Uw werkgever in Tranendal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tranendal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tranendal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tranendal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tranendal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tranendal of met bevallingsverlof bent in Tranendal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tranendal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tranendal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tranendal
 • Als u in Tranendal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tranendal wilt opnemen;
 • Omdat u in Tranendal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tranendal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tranendal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tranendal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tranendal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tranendal. Uitzonderingen in Tranendal;
 • Als uw werkgever in Tranendal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tranendal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tranendal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tranendal niet geschikt voor uw werk in Tranendal of
 • u functioneert niet voldoende in Tranendal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tranendal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tranendal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tranendal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tranendal verblijft, dan mag uw werkgever in Tranendal u eveneens wel ontslaan.