Ontslag Tragel

Uw werkgever in Tragel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tragel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tragel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tragel. Uw werkgever in Tragel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tragel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tragel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tragel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tragel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tragel of met bevallingsverlof bent in Tragel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tragel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tragel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tragel
 • Als u in Tragel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tragel wilt opnemen;
 • Omdat u in Tragel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tragel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tragel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tragel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tragel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tragel. Uitzonderingen in Tragel;
 • Als uw werkgever in Tragel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tragel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tragel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tragel niet geschikt voor uw werk in Tragel of
 • u functioneert niet voldoende in Tragel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tragel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tragel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tragel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tragel verblijft, dan mag uw werkgever in Tragel u eveneens wel ontslaan.