Ontslag Toven

Uw werkgever in Toven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Toven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Toven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Toven. Uw werkgever in Toven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Toven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Toven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Toven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Toven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Toven of met bevallingsverlof bent in Toven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Toven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Toven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Toven
 • Als u in Toven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Toven wilt opnemen;
 • Omdat u in Toven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Toven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Toven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Toven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Toven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Toven. Uitzonderingen in Toven;
 • Als uw werkgever in Toven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Toven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Toven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Toven niet geschikt voor uw werk in Toven of
 • u functioneert niet voldoende in Toven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Toven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Toven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Toven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Toven verblijft, dan mag uw werkgever in Toven u eveneens wel ontslaan.