Ontslag Toterfout

Uw werkgever in Toterfout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Toterfout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Toterfout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Toterfout. Uw werkgever in Toterfout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Toterfout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Toterfout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Toterfout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Toterfout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Toterfout of met bevallingsverlof bent in Toterfout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Toterfout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Toterfout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Toterfout
 • Als u in Toterfout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Toterfout wilt opnemen;
 • Omdat u in Toterfout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Toterfout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Toterfout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Toterfout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Toterfout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Toterfout. Uitzonderingen in Toterfout;
 • Als uw werkgever in Toterfout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Toterfout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Toterfout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Toterfout niet geschikt voor uw werk in Toterfout of
 • u functioneert niet voldoende in Toterfout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Toterfout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Toterfout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Toterfout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Toterfout verblijft, dan mag uw werkgever in Toterfout u eveneens wel ontslaan.