Ontslag Torenveen

Uw werkgever in Torenveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Torenveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Torenveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Torenveen. Uw werkgever in Torenveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Torenveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Torenveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Torenveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Torenveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Torenveen of met bevallingsverlof bent in Torenveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Torenveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Torenveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Torenveen
 • Als u in Torenveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Torenveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Torenveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Torenveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Torenveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Torenveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Torenveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Torenveen. Uitzonderingen in Torenveen;
 • Als uw werkgever in Torenveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Torenveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Torenveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Torenveen niet geschikt voor uw werk in Torenveen of
 • u functioneert niet voldoende in Torenveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Torenveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Torenveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Torenveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Torenveen verblijft, dan mag uw werkgever in Torenveen u eveneens wel ontslaan.