Ontslag Toornwerd

Uw werkgever in Toornwerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Toornwerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Toornwerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Toornwerd. Uw werkgever in Toornwerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Toornwerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Toornwerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Toornwerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Toornwerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Toornwerd of met bevallingsverlof bent in Toornwerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Toornwerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Toornwerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Toornwerd
 • Als u in Toornwerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Toornwerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Toornwerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Toornwerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Toornwerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Toornwerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Toornwerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Toornwerd. Uitzonderingen in Toornwerd;
 • Als uw werkgever in Toornwerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Toornwerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Toornwerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Toornwerd niet geschikt voor uw werk in Toornwerd of
 • u functioneert niet voldoende in Toornwerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Toornwerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Toornwerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Toornwerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Toornwerd verblijft, dan mag uw werkgever in Toornwerd u eveneens wel ontslaan.