Ontslag Toom

Uw werkgever in Toom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Toom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Toom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Toom. Uw werkgever in Toom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Toom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Toom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Toom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Toom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Toom of met bevallingsverlof bent in Toom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Toom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Toom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Toom
 • Als u in Toom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Toom wilt opnemen;
 • Omdat u in Toom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Toom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Toom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Toom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Toom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Toom. Uitzonderingen in Toom;
 • Als uw werkgever in Toom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Toom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Toom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Toom niet geschikt voor uw werk in Toom of
 • u functioneert niet voldoende in Toom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Toom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Toom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Toom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Toom verblijft, dan mag uw werkgever in Toom u eveneens wel ontslaan.