Ontslag Tonsel

Uw werkgever in Tonsel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tonsel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tonsel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tonsel. Uw werkgever in Tonsel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tonsel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tonsel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tonsel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tonsel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tonsel of met bevallingsverlof bent in Tonsel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tonsel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tonsel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tonsel
 • Als u in Tonsel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tonsel wilt opnemen;
 • Omdat u in Tonsel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tonsel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tonsel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tonsel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tonsel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tonsel. Uitzonderingen in Tonsel;
 • Als uw werkgever in Tonsel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tonsel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tonsel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tonsel niet geschikt voor uw werk in Tonsel of
 • u functioneert niet voldoende in Tonsel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tonsel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tonsel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tonsel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tonsel verblijft, dan mag uw werkgever in Tonsel u eveneens wel ontslaan.