Ontslag Tonnekreek

Uw werkgever in Tonnekreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tonnekreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tonnekreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tonnekreek. Uw werkgever in Tonnekreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tonnekreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tonnekreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tonnekreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tonnekreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tonnekreek of met bevallingsverlof bent in Tonnekreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tonnekreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tonnekreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tonnekreek
 • Als u in Tonnekreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tonnekreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Tonnekreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tonnekreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tonnekreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tonnekreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tonnekreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tonnekreek. Uitzonderingen in Tonnekreek;
 • Als uw werkgever in Tonnekreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tonnekreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tonnekreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tonnekreek niet geschikt voor uw werk in Tonnekreek of
 • u functioneert niet voldoende in Tonnekreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tonnekreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tonnekreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tonnekreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tonnekreek verblijft, dan mag uw werkgever in Tonnekreek u eveneens wel ontslaan.