Ontslag Tongerlo

Uw werkgever in Tongerlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tongerlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tongerlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tongerlo. Uw werkgever in Tongerlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tongerlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tongerlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tongerlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tongerlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tongerlo of met bevallingsverlof bent in Tongerlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tongerlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tongerlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tongerlo
 • Als u in Tongerlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tongerlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Tongerlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tongerlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tongerlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tongerlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tongerlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tongerlo. Uitzonderingen in Tongerlo;
 • Als uw werkgever in Tongerlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tongerlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tongerlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tongerlo niet geschikt voor uw werk in Tongerlo of
 • u functioneert niet voldoende in Tongerlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tongerlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tongerlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tongerlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tongerlo verblijft, dan mag uw werkgever in Tongerlo u eveneens wel ontslaan.