Ontslag Tongeren

Uw werkgever in Tongeren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tongeren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tongeren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tongeren. Uw werkgever in Tongeren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tongeren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tongeren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tongeren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tongeren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tongeren of met bevallingsverlof bent in Tongeren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tongeren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tongeren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tongeren
 • Als u in Tongeren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tongeren wilt opnemen;
 • Omdat u in Tongeren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tongeren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tongeren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tongeren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tongeren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tongeren. Uitzonderingen in Tongeren;
 • Als uw werkgever in Tongeren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tongeren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tongeren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tongeren niet geschikt voor uw werk in Tongeren of
 • u functioneert niet voldoende in Tongeren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tongeren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tongeren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tongeren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tongeren verblijft, dan mag uw werkgever in Tongeren u eveneens wel ontslaan.