Ontslag Tonden

Uw werkgever in Tonden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tonden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tonden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tonden. Uw werkgever in Tonden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tonden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tonden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tonden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tonden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tonden of met bevallingsverlof bent in Tonden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tonden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tonden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tonden
 • Als u in Tonden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tonden wilt opnemen;
 • Omdat u in Tonden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tonden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tonden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tonden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tonden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tonden. Uitzonderingen in Tonden;
 • Als uw werkgever in Tonden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tonden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tonden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tonden niet geschikt voor uw werk in Tonden of
 • u functioneert niet voldoende in Tonden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tonden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tonden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tonden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tonden verblijft, dan mag uw werkgever in Tonden u eveneens wel ontslaan.