Ontslag Tommel

Uw werkgever in Tommel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tommel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tommel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tommel. Uw werkgever in Tommel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tommel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tommel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tommel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tommel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tommel of met bevallingsverlof bent in Tommel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tommel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tommel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tommel
 • Als u in Tommel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tommel wilt opnemen;
 • Omdat u in Tommel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tommel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tommel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tommel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tommel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tommel. Uitzonderingen in Tommel;
 • Als uw werkgever in Tommel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tommel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tommel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tommel niet geschikt voor uw werk in Tommel of
 • u functioneert niet voldoende in Tommel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tommel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tommel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tommel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tommel verblijft, dan mag uw werkgever in Tommel u eveneens wel ontslaan.