Ontslag Tollebeek

Uw werkgever in Tollebeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tollebeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tollebeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tollebeek. Uw werkgever in Tollebeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tollebeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tollebeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tollebeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tollebeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tollebeek of met bevallingsverlof bent in Tollebeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tollebeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tollebeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tollebeek
 • Als u in Tollebeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tollebeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Tollebeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tollebeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tollebeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tollebeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tollebeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tollebeek. Uitzonderingen in Tollebeek;
 • Als uw werkgever in Tollebeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tollebeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tollebeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tollebeek niet geschikt voor uw werk in Tollebeek of
 • u functioneert niet voldoende in Tollebeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tollebeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tollebeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tollebeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tollebeek verblijft, dan mag uw werkgever in Tollebeek u eveneens wel ontslaan.