Ontslag Tolkamer

Uw werkgever in Tolkamer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tolkamer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tolkamer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tolkamer. Uw werkgever in Tolkamer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tolkamer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tolkamer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tolkamer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tolkamer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tolkamer of met bevallingsverlof bent in Tolkamer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tolkamer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tolkamer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tolkamer
 • Als u in Tolkamer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tolkamer wilt opnemen;
 • Omdat u in Tolkamer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tolkamer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tolkamer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tolkamer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tolkamer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tolkamer. Uitzonderingen in Tolkamer;
 • Als uw werkgever in Tolkamer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tolkamer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tolkamer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tolkamer niet geschikt voor uw werk in Tolkamer of
 • u functioneert niet voldoende in Tolkamer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tolkamer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tolkamer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tolkamer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tolkamer verblijft, dan mag uw werkgever in Tolkamer u eveneens wel ontslaan.