Ontslag Toldijk

Uw werkgever in Toldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Toldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Toldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Toldijk. Uw werkgever in Toldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Toldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Toldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Toldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Toldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Toldijk of met bevallingsverlof bent in Toldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Toldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Toldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Toldijk
 • Als u in Toldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Toldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Toldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Toldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Toldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Toldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Toldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Toldijk. Uitzonderingen in Toldijk;
 • Als uw werkgever in Toldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Toldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Toldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Toldijk niet geschikt voor uw werk in Toldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Toldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Toldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Toldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Toldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Toldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Toldijk u eveneens wel ontslaan.