Ontslag Tolbert

Uw werkgever in Tolbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tolbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tolbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tolbert. Uw werkgever in Tolbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tolbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tolbert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tolbert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tolbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tolbert of met bevallingsverlof bent in Tolbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tolbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tolbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tolbert
 • Als u in Tolbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tolbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Tolbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tolbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tolbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tolbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tolbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tolbert. Uitzonderingen in Tolbert;
 • Als uw werkgever in Tolbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tolbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tolbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tolbert niet geschikt voor uw werk in Tolbert of
 • u functioneert niet voldoende in Tolbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tolbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tolbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tolbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tolbert verblijft, dan mag uw werkgever in Tolbert u eveneens wel ontslaan.