Ontslag Tjuchem

Uw werkgever in Tjuchem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjuchem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjuchem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjuchem. Uw werkgever in Tjuchem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjuchem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjuchem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjuchem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjuchem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjuchem of met bevallingsverlof bent in Tjuchem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjuchem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjuchem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjuchem
 • Als u in Tjuchem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjuchem wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjuchem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjuchem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjuchem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjuchem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjuchem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjuchem. Uitzonderingen in Tjuchem;
 • Als uw werkgever in Tjuchem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjuchem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjuchem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjuchem niet geschikt voor uw werk in Tjuchem of
 • u functioneert niet voldoende in Tjuchem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjuchem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjuchem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjuchem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjuchem verblijft, dan mag uw werkgever in Tjuchem u eveneens wel ontslaan.