Ontslag Tjoene

Uw werkgever in Tjoene mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjoene zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjoene

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjoene. Uw werkgever in Tjoene mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjoene arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjoene niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjoene te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjoene u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjoene of met bevallingsverlof bent in Tjoene.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjoene kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjoene die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjoene
 • Als u in Tjoene lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjoene wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjoene lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjoene lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjoene wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjoene op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjoene

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjoene. Uitzonderingen in Tjoene;
 • Als uw werkgever in Tjoene bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjoene aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjoene gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjoene niet geschikt voor uw werk in Tjoene of
 • u functioneert niet voldoende in Tjoene.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjoene

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjoene niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjoene of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjoene verblijft, dan mag uw werkgever in Tjoene u eveneens wel ontslaan.