Ontslag Tjerkwerd /tsjerkwert

Uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjerkwerd /tsjerkwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjerkwerd /tsjerkwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjerkwerd /tsjerkwert. Uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjerkwerd /tsjerkwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjerkwerd /tsjerkwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjerkwerd /tsjerkwert of met bevallingsverlof bent in Tjerkwerd /tsjerkwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjerkwerd /tsjerkwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjerkwerd /tsjerkwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjerkwerd /tsjerkwert
 • Als u in Tjerkwerd /tsjerkwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjerkwerd /tsjerkwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjerkwerd /tsjerkwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjerkwerd /tsjerkwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjerkwerd /tsjerkwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjerkwerd /tsjerkwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjerkwerd /tsjerkwert. Uitzonderingen in Tjerkwerd /tsjerkwert;
 • Als uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjerkwerd /tsjerkwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert niet geschikt voor uw werk in Tjerkwerd /tsjerkwert of
 • u functioneert niet voldoende in Tjerkwerd /tsjerkwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjerkwerd /tsjerkwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjerkwerd /tsjerkwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjerkwerd /tsjerkwert verblijft, dan mag uw werkgever in Tjerkwerd /tsjerkwert u eveneens wel ontslaan.