Ontslag Tjerkgaast /tsjerkgaast

Uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjerkgaast /tsjerkgaast zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjerkgaast /tsjerkgaast

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjerkgaast /tsjerkgaast. Uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjerkgaast /tsjerkgaast arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjerkgaast /tsjerkgaast niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjerkgaast /tsjerkgaast of met bevallingsverlof bent in Tjerkgaast /tsjerkgaast.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjerkgaast /tsjerkgaast kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjerkgaast /tsjerkgaast die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjerkgaast /tsjerkgaast
 • Als u in Tjerkgaast /tsjerkgaast lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjerkgaast /tsjerkgaast wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjerkgaast /tsjerkgaast lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjerkgaast /tsjerkgaast lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjerkgaast /tsjerkgaast op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjerkgaast /tsjerkgaast

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjerkgaast /tsjerkgaast. Uitzonderingen in Tjerkgaast /tsjerkgaast;
 • Als uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjerkgaast /tsjerkgaast aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast niet geschikt voor uw werk in Tjerkgaast /tsjerkgaast of
 • u functioneert niet voldoende in Tjerkgaast /tsjerkgaast.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjerkgaast /tsjerkgaast

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjerkgaast /tsjerkgaast of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjerkgaast /tsjerkgaast verblijft, dan mag uw werkgever in Tjerkgaast /tsjerkgaast u eveneens wel ontslaan.