Ontslag Tjeppenboer

Uw werkgever in Tjeppenboer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjeppenboer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjeppenboer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjeppenboer. Uw werkgever in Tjeppenboer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjeppenboer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjeppenboer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjeppenboer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjeppenboer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjeppenboer of met bevallingsverlof bent in Tjeppenboer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjeppenboer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjeppenboer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjeppenboer
 • Als u in Tjeppenboer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjeppenboer wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjeppenboer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjeppenboer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjeppenboer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjeppenboer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjeppenboer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjeppenboer. Uitzonderingen in Tjeppenboer;
 • Als uw werkgever in Tjeppenboer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjeppenboer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjeppenboer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjeppenboer niet geschikt voor uw werk in Tjeppenboer of
 • u functioneert niet voldoende in Tjeppenboer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjeppenboer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjeppenboer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjeppenboer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjeppenboer verblijft, dan mag uw werkgever in Tjeppenboer u eveneens wel ontslaan.