Ontslag Tjeintgum /tsjeintgum

Uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjeintgum /tsjeintgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjeintgum /tsjeintgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjeintgum /tsjeintgum. Uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjeintgum /tsjeintgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjeintgum /tsjeintgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjeintgum /tsjeintgum of met bevallingsverlof bent in Tjeintgum /tsjeintgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjeintgum /tsjeintgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjeintgum /tsjeintgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjeintgum /tsjeintgum
 • Als u in Tjeintgum /tsjeintgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjeintgum /tsjeintgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjeintgum /tsjeintgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjeintgum /tsjeintgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjeintgum /tsjeintgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjeintgum /tsjeintgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjeintgum /tsjeintgum. Uitzonderingen in Tjeintgum /tsjeintgum;
 • Als uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjeintgum /tsjeintgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum niet geschikt voor uw werk in Tjeintgum /tsjeintgum of
 • u functioneert niet voldoende in Tjeintgum /tsjeintgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjeintgum /tsjeintgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjeintgum /tsjeintgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjeintgum /tsjeintgum verblijft, dan mag uw werkgever in Tjeintgum /tsjeintgum u eveneens wel ontslaan.