Ontslag Tjamsweer

Uw werkgever in Tjamsweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjamsweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjamsweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjamsweer. Uw werkgever in Tjamsweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjamsweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjamsweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjamsweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjamsweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjamsweer of met bevallingsverlof bent in Tjamsweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjamsweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjamsweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjamsweer
 • Als u in Tjamsweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjamsweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjamsweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjamsweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjamsweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjamsweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjamsweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjamsweer. Uitzonderingen in Tjamsweer;
 • Als uw werkgever in Tjamsweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjamsweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjamsweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjamsweer niet geschikt voor uw werk in Tjamsweer of
 • u functioneert niet voldoende in Tjamsweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjamsweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjamsweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjamsweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjamsweer verblijft, dan mag uw werkgever in Tjamsweer u eveneens wel ontslaan.