Ontslag Tjalleberd /tsjalbert

Uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjalleberd /tsjalbert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjalleberd /tsjalbert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjalleberd /tsjalbert. Uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjalleberd /tsjalbert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjalleberd /tsjalbert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjalleberd /tsjalbert of met bevallingsverlof bent in Tjalleberd /tsjalbert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjalleberd /tsjalbert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjalleberd /tsjalbert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjalleberd /tsjalbert
 • Als u in Tjalleberd /tsjalbert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjalleberd /tsjalbert wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjalleberd /tsjalbert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjalleberd /tsjalbert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjalleberd /tsjalbert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjalleberd /tsjalbert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjalleberd /tsjalbert. Uitzonderingen in Tjalleberd /tsjalbert;
 • Als uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjalleberd /tsjalbert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjalleberd /tsjalbert niet geschikt voor uw werk in Tjalleberd /tsjalbert of
 • u functioneert niet voldoende in Tjalleberd /tsjalbert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjalleberd /tsjalbert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjalleberd /tsjalbert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjalleberd /tsjalbert verblijft, dan mag uw werkgever in Tjalleberd /tsjalbert u eveneens wel ontslaan.