Ontslag Tjaard

Uw werkgever in Tjaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tjaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tjaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tjaard. Uw werkgever in Tjaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tjaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tjaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tjaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tjaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tjaard of met bevallingsverlof bent in Tjaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tjaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tjaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tjaard
 • Als u in Tjaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tjaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Tjaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tjaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tjaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tjaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tjaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tjaard. Uitzonderingen in Tjaard;
 • Als uw werkgever in Tjaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tjaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tjaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tjaard niet geschikt voor uw werk in Tjaard of
 • u functioneert niet voldoende in Tjaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tjaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tjaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tjaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tjaard verblijft, dan mag uw werkgever in Tjaard u eveneens wel ontslaan.