Ontslag Tirns /turns

Uw werkgever in Tirns /turns mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tirns /turns zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tirns /turns

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tirns /turns. Uw werkgever in Tirns /turns mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tirns /turns arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tirns /turns niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tirns /turns te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tirns /turns u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tirns /turns of met bevallingsverlof bent in Tirns /turns.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tirns /turns kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tirns /turns die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tirns /turns
 • Als u in Tirns /turns lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tirns /turns wilt opnemen;
 • Omdat u in Tirns /turns lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tirns /turns lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tirns /turns wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tirns /turns op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tirns /turns

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tirns /turns. Uitzonderingen in Tirns /turns;
 • Als uw werkgever in Tirns /turns bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tirns /turns aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tirns /turns gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tirns /turns niet geschikt voor uw werk in Tirns /turns of
 • u functioneert niet voldoende in Tirns /turns.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tirns /turns

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tirns /turns niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tirns /turns of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tirns /turns verblijft, dan mag uw werkgever in Tirns /turns u eveneens wel ontslaan.