Ontslag Tinte

Uw werkgever in Tinte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tinte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tinte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tinte. Uw werkgever in Tinte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tinte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tinte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tinte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tinte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tinte of met bevallingsverlof bent in Tinte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tinte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tinte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tinte
 • Als u in Tinte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tinte wilt opnemen;
 • Omdat u in Tinte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tinte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tinte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tinte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tinte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tinte. Uitzonderingen in Tinte;
 • Als uw werkgever in Tinte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tinte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tinte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tinte niet geschikt voor uw werk in Tinte of
 • u functioneert niet voldoende in Tinte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tinte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tinte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tinte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tinte verblijft, dan mag uw werkgever in Tinte u eveneens wel ontslaan.