Ontslag Tinallinge

Uw werkgever in Tinallinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tinallinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tinallinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tinallinge. Uw werkgever in Tinallinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tinallinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tinallinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tinallinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tinallinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tinallinge of met bevallingsverlof bent in Tinallinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tinallinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tinallinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tinallinge
 • Als u in Tinallinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tinallinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Tinallinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tinallinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tinallinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tinallinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tinallinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tinallinge. Uitzonderingen in Tinallinge;
 • Als uw werkgever in Tinallinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tinallinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tinallinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tinallinge niet geschikt voor uw werk in Tinallinge of
 • u functioneert niet voldoende in Tinallinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tinallinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tinallinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tinallinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tinallinge verblijft, dan mag uw werkgever in Tinallinge u eveneens wel ontslaan.