Ontslag Timmereind

Uw werkgever in Timmereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Timmereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Timmereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Timmereind. Uw werkgever in Timmereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Timmereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Timmereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Timmereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Timmereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Timmereind of met bevallingsverlof bent in Timmereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Timmereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Timmereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Timmereind
 • Als u in Timmereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Timmereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Timmereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Timmereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Timmereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Timmereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Timmereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Timmereind. Uitzonderingen in Timmereind;
 • Als uw werkgever in Timmereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Timmereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Timmereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Timmereind niet geschikt voor uw werk in Timmereind of
 • u functioneert niet voldoende in Timmereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Timmereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Timmereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Timmereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Timmereind verblijft, dan mag uw werkgever in Timmereind u eveneens wel ontslaan.