Ontslag Tilligte

Uw werkgever in Tilligte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Tilligte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Tilligte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Tilligte. Uw werkgever in Tilligte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Tilligte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Tilligte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Tilligte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Tilligte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Tilligte of met bevallingsverlof bent in Tilligte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Tilligte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Tilligte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Tilligte
 • Als u in Tilligte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Tilligte wilt opnemen;
 • Omdat u in Tilligte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Tilligte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Tilligte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Tilligte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Tilligte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Tilligte. Uitzonderingen in Tilligte;
 • Als uw werkgever in Tilligte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Tilligte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Tilligte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Tilligte niet geschikt voor uw werk in Tilligte of
 • u functioneert niet voldoende in Tilligte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Tilligte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Tilligte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Tilligte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Tilligte verblijft, dan mag uw werkgever in Tilligte u eveneens wel ontslaan.